آذر ۷, ۱۳۹۴

مزایای پکیج دیواری (۲)

پکیج دیواری یکی از متداولترین وسایل گرمایشی در جهان است. مزایای زیادی در استفاده از پکیج دیواری است که نیاز به آن را مهم جلوه می […]
آذر ۴, ۱۳۹۴

پکیج دیواری سیستم تهویه مطبوع با انشعاب کوتاه

پکیج دیواری یک سیستم تهویه مطبوع با انشعاب کوتاه است که کاربردهای بالقوه بسیاری در ساختمان های مسکونی، تجاری و نهادی دارد. در سراسر جهان استفاده […]
آذر ۳, ۱۳۹۴

نکاتی ضروری در مورد پکیج دیواری

پکیج دیواری یکی از متداولترین وسایل گرمایشی در جهان است. مزایای زیادی در استفاده از پکیج دیواری است که نیاز به آن را مهم جلوه می […]
آذر ۱, ۱۳۹۴

احساس آرامش با پکیج دیواری

احساس آرامش از یک داکت اسپیلت نصب شده در دیوار در ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی. آیا دیواری که در ان قرار است داکت اسپیلت […]